Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Hội sách Tiki

June 5, 2018-8:00 am - June 8, 2018-5:00 pm

Tết Thiếu Nhi, cùng Trạm đọc điểm qua những gương mặt thiếu nhi tài năng và cực kì sáng giá thông qua chương trình Đại sứ Văn hóa đọc Thủ Đô 2018. Đây…

Tết Thiếu Nhi, cùng Trạm đọc điểm qua những gương mặt thiếu nhi tài năng và cực kì sáng giá thông qua chương trình Đại sứ Văn hóa đọc Thủ Đô 2018. Đây…
 21,425 | 31.05.2018
Tết Thiếu Nhi, cùng Trạm đọc điểm qua những gương mặt thiếu nhi tài năng và cực kì sáng giá thông qua chương trình Đại sứ Văn hóa đọc Thủ Đô 2018. Đây…
 21,425 | 31.05.2018
Tết Thiếu Nhi, cùng Trạm đọc điểm qua những gương mặt thiếu nhi tài năng và cực kì sáng giá thông qua chương trình Đại sứ Văn hóa đọc Thủ Đô 2018. Đây…
 21,425 | 31.05.2018
Tết Thiếu Nhi, cùng Trạm đọc điểm qua những gương mặt thiếu nhi tài năng và cực kì sáng giá thông qua chương trình Đại sứ Văn hóa đọc Thủ Đô 2018. Đây…
 21,425 | 31.05.2018
Tết Thiếu Nhi, cùng Trạm đọc điểm qua những gương mặt thiếu nhi tài năng và cực kì sáng giá thông qua chương trình Đại sứ Văn hóa đọc Thủ Đô 2018. Đây…
 21,425 | 31.05.2018

Details

Start:
June 5, 2018-8:00 am
End:
June 8, 2018-5:00 pm
SIGN UP FOR UPDATES